Decotra
Samengevat

Wat houdt dit in?

Decotra beschikt over 1 betonmixer en is in het bezit van een BENOR-certificaat, uitgereikt door BE-CERT. Onze vaste chauffeur heeft hiervoor een specifieke opleiding genoten en wordt regelmatig bijgeschoold.

De betonmixer is uitgerust met een weegsysteem, extra achteruitrijverlichting en bovenop de ladder is een zwaailicht aanwezig.

Decotra
Extra aandacht

Risicoanalyse.

Bij het werken met een betonmixer zijn er verschillende risico’s die we proberen uit te sluiten via een (taak)risicoanalyse. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan onderstaande zaken.

 • Ladder van de betonmixer

  (controle van de sporten, ladder volledig uitklappen…)

 • Uitklappen van de betongoot

  (opletten voor geknelde vingers, onder meer door het dragen van beschermende handschoenen, maar ook door het geven van duidelijke veiligheidsinstructies aan de chauffeur)

 • In contact komen met vers beton, zuren en zepen

  (het gebruik van de nodige PBM zoals helm, veiligheidsbril, handschoenen… kan helpen oogletsels of huidirritatie te voorkomen)

 • Geluidsoverlast

  (het ter beschikking stellen van oorbeschermers)

Wat kunnen we nog aanbieden?