Optimaal

Constante monitoring van
elk traject.

TRACK & TRACESYSTEEM

De aanwezigheid van boordcomputers en een track & tracesysteem in de vrachtwagen maakt het ons mogelijk om vanuit de hoofdzetel elke rit te monitoren. Op die manier blijven wij constant op de hoogte van de positie waar de vrachtwagen zich bevindt, kan het brandstofverbruik gecontroleerd worden en kunnen de rij- en rusttijden van onze chauffeurs opgevolgd worden.

SNELLE INTERVENTIES

Het track & tracesysteem biedt ons bovendien de mogelijkheid om heel snel in te spelen op veranderende situaties en/of dringende vragen.

RIJGEDRAG OPTIMALISEREN

Het volgsysteem bezorgt ons van elke vrachtwagen accurate informatie betreffende onderstaande punten. Dit volgsysteem stimuleert op die manier onze chauffeurs om hun rijgedrag optimaal aan te passen, wat wij evolueren aan de hand van een puntensysteem.

  • Brandstofverbruik
  • Gevaarlijk rijgedrag
  • Gereden tijdsduur
  • Tijdsduur stilstand
  • Gereden afstand
  • Tachograafgegevens
Decotra